Tussenstand competitie  seizoen 2019-2020 
Document
Parencompetitiestand
Competitie: GBO-Bridge-2019-2020
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 4-sep 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt
  1 Peter Alberts & Will Moeijes 56,28 52,92 57,47 59,38 59,58 52,08 56,25
  2 Peter Vloeimans & Margreet Berkhout 54,84 54,84 a 62,67 52,08 55,00 54,84 a 49,58
  3 Rein Bervoets & Kees van Vliet 54,54 60,42 52,54 54,17 51,67 50,63 57,08
  4 Wim Boon & Melchert Leguyt 54,50 52,50 49,20 62,15 58,75 48,96 55,42
  5 Leo Houthuyzen & Piet Waij 51,20 51,67 49,20 60,07 55,00 48,75 42,08
  6 Pieter Geerts & Mart Verkuil 51,03 60,42 49,83 46,18 51,25 50,00 48,33
  7 Rob de Jong & Jan Kramer 50,21 54,17 51,63 42,01 40,83 68,13 47,50
  8 Jaap Glandorf & Ankie Biere 48,46 51,67 47,05 48,46 a 46,67 48,46 a 48,46 a
  9 Fien v d  Walle & Jac Scheurer 48,16 48,16 a 47,50 49,31 50,00 45,83 48,16 a
 10 Kees Kramer & Kees Smit 47,87 39,17 50,17 47,87 a 47,87 a 52,50 50,42
 11 Dick Beumer & Jan de Jong 47,69 46,67 40,58 47,92 49,17 43,75 57,08
 12 Wil Groenveld & Frouke Hoekstra 47,32 49,17 46,28 51,74 47,32 a 47,32 a 42,08
 13 Ina Klijnsoon & Gerrit Voorn 47,17 38,75 57,01 42,36 44,17 51,56 49,17
 14 Bart Roosendaal & Jaap Zwemmer 45,55 45,55 a 42,81 48,96 42,08 45,55 a 48,33
 15 Jos Kroon & Piet Neeft 43,97 42,50 44,97 45,49 43,97 a 43,97 a 42,92
 16 Johannes van Poorten & Theo van der  42,49 0,00 a
n
b
0,00 a
n
b
38,19 45,83 40,10 45,83
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, * =
opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 4-sep 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt
  1 Klaas Bouwman & Jos Raap 57,08 54,17 60,00 57,08 a 57,08 a 57,08 a 57,08 a
  2 Nel Kracht & Joke Pot 56,26 64,29 51,25 58,85 51,04 60,07 52,08
  3 Margaret Kerssens & Guus Verhoeven 53,15 54,46 53,15 a 53,15 a 55,21 50,00 52,92
  4 Ineke Maas & Joost de Vries 52,96 60,42 52,50 59,38 48,75 47,22 49,48
  5 Lidy Stevens & Aria Voogd 51,75 51,75 a 47,50 56,25 49,79 57,29 47,92
  6 Ria Hanou & Ria Prins 51,26 52,98 51,25 51,26 a 52,08 40,63 59,38
  7 Bea van Kilsdonk & José Reinders 50,85 50,30 47,08 50,85 a 49,48 57,29 50,10
  8 Jan Brusche & Riet Brusche 50,74 43,15 53,33 61,46 50,74 a 50,74 a 45,00
  9 Janny Muis & Riet Piet 50,54 56,25 44,17 50,54 a 50,54 a 48,61 53,13
 10 Yvonne Ris & Silvia van Woesik 48,53 55,65 51,67 42,71 48,53 a 44,10 48,53 a
 11 Agnes Jongeneel & Rineke Nieuwenh 48,53 40,48 48,53 a 48,44 47,92 57,29 48,53 a
 12 Gemma Boon & Monique Theunissen 48,44 47,62 48,44 a 35,94 57,29 53,13 48,23
 13 Jaap Docter & Tonny Holman 48,11 49,11 53,33 41,15 49,38 47,57 48,11 a
 14 Ans Roozendaal & Lenie de Vries 47,49 44,64 47,49 a 47,49 a 47,49 a 51,04 46,77
 15 Rinus van der Zel & Joke van der Zel 43,64 40,18 44,17 42,19 50,00 40,28 45,00
 16 Jan Teters & Wil Piet 43,61 46,13 43,75 43,61 a 39,06 45,49 43,61 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, * =
opmerking
NBB-Rekenprogramma © Bridge Systems BV / Nederlandse Bridge Bond donderdag 10 oktober 2019 12:24
Licentiehouder: GBO-Bridge (04.078) Pagina 1 van 1