Wedstrijdreglement BC GBO ingaande september 2008

01 spelregels
Van toepassing zijn de spelregels die door de Nederlandse Bridgebond (NBB) worden gehanteerd.

02 seizoenindeling
Het seizoen wordt verdeeld in periodes van tenminste 6 speelavonden.

03 indeling lijnen bij start seizoen/nieuwe leden.
De Technische Commissie (TC) deelt de lijnen in op basis van de eindstand van het voorafgaande
seizoen.
De lijnen bestaan tenminste uit 10 paren en ten hoogste uit 16 paren.
Nieuwe leden(paren)worden voorlopig ingedeeld op basis van de ingeschatte kracht door de TC.
Indien wenselijk kan de TC later besluiten deze indeling te corrigeren.

04 promotie/degradatie
Na beŽindiging van een periode vindt promotie/degradatie plaats.
Leidraad hierbij is dat de drie hoogst geŽindigde paren promoveren naar de naasthogere lijn en de
drie laagst geŽindigde paren degraderen naar de naastlagere lijn.
Voor promotie geldt eveneens de voorwaarde dat er ten hoogste 2 keer in de desbetreffende periode niet gespeeld is.
De TC kan besluiten niet meer dan 1 paar te laten promoveren/degraderen als daarmee voorkomen kan worden dat een lijn te klein/groot wordt.

05 spelen met een invaller
          invaller is lid
= indien beide spelers normaliter in dezelfde lijn spelen wordt ook in die lijn gespeeld en geldt de
behaalde score

= indien beiden normaliter niet in dezelfde lijn spelen, dan telt bij spelen in de hoogste van de
2 lijnen  de behaalde score met als minimum 45%
en bij het spelen in de laagste van de 2 lijnen de behaalde score met als maximum 55%

          invaller is geen lid
= met instemming van de wedstrijdleiding kan gespeeld worden met een niet-lid als invaller.
Wordt gespeeld in de lijn waarin het lid normaliter speelt, dan geldt dat de behaalde score maximaal  als 55% wordt geteld en minimaal als 45%.
Wordt in een lagere lijn gespeeld dan waarin het lid normaliter speelt, dat telt de behaalde score met een maximum van 55%.

nb: wil het gelegenheidspaar ťťn of beide de score niet laten meetellen, dan dient dit voor aanvang
van de zitting aan de wedstrijdleiding te worden meegedeeld.

06 Aanvulling lijn
Indien door omstandigheden tijdelijk het aantal paren in een lijn minder dan 10 bedraagt, kan de
wedstrijdleiding beslissen het paar dat het hoogst staat in de naastlagere lijn te plaatsen in
de te kleine lijn.
De behaalde score voor dat paar kan niet minder worden dan 45%.

07 Twee opeenvolgende lijnen met een oneven aantal paren
De twee desbetreffende lijnen spelen met een combitafel.
De paren uit de hoogste lijn spelen aan deze tafel NZ tegen een paar uit de lagere lijn.
De behaalde scores worden voor beide lijnen apart berekend.

08 Clubkampioen
Het paar in de A lijn dat aan het einde van het seizoen de hoogste totaalstand heeft is clubkampioen,
als dat paar tenminste drie periodes in de A-lijn heeft gespeeld en maximaal 6 avonden niet heeft gespeeld.

09Slemkampioen
Diegene die aan het eind van de competitie de hoogste totaalstand heeft in de slemcompetitie wordt slemkampioen
De slemcompetitie is een individuele competitie van gemaakte en niet gemaakte slemmen.

De puntentelling is als volgt:

                                                                           Gemaakt                                             Niet gemaakt

6 in een kleur :                                                    2 punten                                                 -1 punt
6 in SA :                                                              3 punten                                                 -2 punten

7 in een kleur :                                                    4 punten                                                 -2 punten
7 in SA :                                                              5 punten                                                 -3 punten

Als met men een invaller speelt dan telt deze competitie mee.

10 Technische Commissie.
Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur / TC